Βιβλιογραφία

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ[1]

  1. Πρωτογενείς πηγές

Α. ΑΡΧΕΙΑ

Γενικά Αρχεία του Κράτους-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΓΑΚ-ΙΑΜ)

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος (ΓΔΒΕ): ADM002. S22

φάκελοι 6, 15

Γενική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας (ΓΔΔΜ): ADM049.01

φάκελοι 9, 92

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης: ADM011.01

φάκελοι 30, 432

Εκπαιδευτικά: ΕΚΠΟΟ7.01

φάκ. 1

Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη [Κοζάνη]

αταξινόμητο υλικό

Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ)

Αρχείο Νικολάου Δέα: Αριθ. Εισ. 262,

φάκ. 5

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών

Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη

φάκ. 92

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ιδιωτική Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών Μαρίας Παπαϊωάννου

Ιδιωτική Συλλογή Προφορικών Μαρτυριών Παναγιώτας Γκάτσιου

  • Δευτερογενείς πηγές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλβανός Ραϋμόνδος, «Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949)», διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2005.

Δορδανάς Ν. Στράτος, «Η Δυτική Μακεδονία μέσα από τη γερμανική οπτική ως χώρος επιτέλεσης του “πατριωτικού καθήκοντος” (1941-1944)», Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Αντρέας Π. Ανδρέου, Κώστας Κασβίκης, Ιωάννης Μπέτσας (επιμ.) Κατοχή και Εμφύλιος στη Δυτική Μακεδονία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 63-72.

Δορδανάς Στράτος, «Η Δυτική Μακεδονία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», Δυτική Μακεδονία-Ιστορία και Πολιτισμός, Ελληνικές Εκδόσεις, Αθήνα 2008, σσ. 220-241.

Δορδανάς Ευστράτιος, Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944, Εστία, Αθήνα 2007.

Καλλιανιώτης Αθανάσιος, «Οι πρόσφυγες στη Δυτική Μακεδονία (1941-1946)», ανέκδοτη διατριβή, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007.

Κολιόπουλος Ιωάννης Σ., Λεηλασία φρονημάτων. Το Μακεδονικό Ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία, 1941-1944, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1994.

Μάντζη Σοφία, «Χωρικές Συσχετίσεις στον μεταβαλλόμενο τόπο: Το παράδειγμα του Κωσταραζίου Καστοριάς», διδακτορική διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2020.

Τόλιος Θ. Ιωάννης, Παλαιό Κωσταράζι. Ιστορία-Λαογραφία, χ.η.έ., Θεσσαλονίκη 1993.


[1] Στις πρωτογενείς πηγές δεν περιλαμβάνονται οι γερμανικές αρχειακές πηγές, που έχουν αξιοποιηθεί στο έργο Δορδανάς Ευστράτιος, Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944, Εστία, Αθήνα 2007.