Εκδηλώσεις

Πρόσκληση για ημερίδα και παρουσίαση της Δράσης “Παλαιό/Νέο Κωσταράζι”

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (α.μ.κ.ε.) με την επωνυμία «Αρχείο Ιωάννη Ε. Σταμούλη», δημιουργήθηκε το 2016 από τα μέλη της οικογένειας το δικηγόρου και πολιτικού Γιάννη Σταμούλη, ο οποίος διετέλεσε Ευρωβουλευτής και πρώτος αιρετός Νομάρχης Βοιωτίας.

Κύριος στόχος της εταιρείας, είναι η διατήρηση και η ανάδειξη στοιχείων της δικαιϊκής κληρονομιάς αλλά και άυλης και ενσώματης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.