Ντοκουμέντα

Φάκελοι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για την καταστροφή και την ανοικοδόμηση του Κωσταραζίου