Ο στόχος της Έρευνας

Περιγραφή/στοχοθεσία της ερευνητικής πρότασης. Στόχος της ερευνητικής πρότασης είναι:

α) να ανασυνθέσει την ιστορία της ορεινής αυτής κοινότητας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της γερμανικής Κατοχής,

β) να ανασυγκροτήσει την κοινότητα μνήμης, βασισμένη πάνω στο γεγονός, στις τραυματικές εμπειρίες και στη βιωμένη ιστορία των υποκειμένων,

γ) να συνδέσει το γεγονός με την μεταπολεμική απόδοση της δικαιοσύνης από την πλευρά των δικαστηρίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ) για την τιμωρία των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα,

δ) να ανασυγκροτήσει και στο επίπεδο της υλικότητας την «χαμένη» κοινότητα, μέσα από τη συγκρότηση ενός «ψηφιδωτού» προσωπικών ιστοριών και οικογενειακών διηγήσεων/φωτογραφιών,

ε) να μετατρέψει το παράδειγμα του Κωσταραζίου σε πρότυπη περίπτωση και για άλλα κατεστραμμένα χωριά κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην Ελλάδα, «ξαναχτίζοντας» την άυλη κοινότητα μνήμης και τη διαρρηγμένη συνέχεια μέσα από την επανένωση των ατομικών/οικογενειακών ψηφίδων και την ανασύνθεση του πρόσφατου παρελθόντος.

Παραδοτέα:
α) Φάκελος «αρχειακού υλικού και βιβλιογραφικού καταλόγου»,
β) Φάκελος «προφορικών μαρτυριών» (αρχείο ήχου ή και εικόνας) από επιζώντες (στην καλύτερη περίπτωση) και τους επιγόνους τους,
γ) Φάκελος «Συγγραφή ενός επιστημονικού κειμένου» με την ιστορία του χωριού κατά τον 20ο αιώνα από ιστορικό και για τις μεταπολεμικές δίκες για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Μακεδονία από ειδικό επιστήμονα του διεθνούς δικαίου,
δ) Φάκελος «φωτογραφικού υλικού» για τη δημιουργία των «ψηφίδων μνήμης» και την οπτικοποίηση της «χαμένης» ατομικότητας και κοινότητας,
ε) Φάκελος «πρότυπου παραδείγματος» μέσα από τη σύγκριση και τις δυνατότητες πολλαπλασιαστικής εφαρμογής σε αντίστοιχες περιπτώσεις.